LUOTTOHAKEMUS
SEO-Yrityskortti

Yrityksen tiedot:

Laskutustiedot (jätetään täyttämättä, jos tiedot samat):

Laskutusosoite:

Luottoa ja kortin käyttöä koskevat tiedot:

euroa
bensiiniä - dieselöljyä - polttoöljyä

SEO-YRITYSKORTIN SOPIMUSEHDOT

Asiakas sitoutuu käyttämään SEO-Yrityskorttia seuraavien ehtojen mukaisesti.

1. SEO-YRITYSKORTTI
SEO-Yrityskortin liikkeellelaskija on Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO), joka myöntää kortilla käytettävän luoton ja päättää kortin käyttöä koskevista asioista. Liikkeelle lasketut SEO-Yrityskortit ovat SEO:n omaisuutta. SEO-Yrityskortilla voidaan ostaa polttoaineita SEO-verkostoon kuuluvilta asemilta, jotka ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä kortin maksuvälineenä.

2. SEO-YRITYSKORTTIA KOSKEVA SOPIMUS
Asiakas ilmoittaa korttihakemuksella luottopäätöstä varten seuraavat tiedot: toivottu luottolimiitti, y-tunnus (jos yritystä ei ole merkitty kaupparekisteriin myös vastuuhenkilön henkilötunnus), yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimi, yrityksen yhteystiedot ja yrityksen maksuista vastaavan henkilön yhteystiedot. SEO-Yrityskorttia koskevien yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava kirjallisesti SEO:n ilmoittamaan osoitteeseen.

Asiakas ilmoittaa SEO-Yrityskortin hakulomakkeella myös muut SEO:n toimittamalla lomakkeella pyydetyt tiedot. Sopimuksen allekirjoittaa yrityksen puolelta kaupparekisteriin merkitty nimenkirjoittaja. Annettuja tietoja käytetään luottopäätöksen tekemiseen. Luottopäätöksen tekee SEO tai SEO:n toimeksiannosta ulkoinen luottotietoyhtiö.

SEO-Yrityskortilla ja sen kanssa samanaikaisesti haetuilla muilla Asiakkaan SEO-yrityskorteilla on yhteinen luottoraja, jota Asiakas sitoutuu noudattamaan. Luottorajan korotusta haetaan täyttämällä uusi lomake. SEO-Yrityskortti on voimassa siihen merkittyyn ajankohtaan asti, ja se voidaan päättää molemmin puolin yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. SEO voi purkaa korttisopimuksen välittömästi Asiakkaan luottorajan ylityksen, maksuhäiriön tai siihen rinnastettavan Asiakkaan maksukäyttäytymistä koskevan tiedon tai sopimusrikkomuksen vuoksi.

3. SEO-YRITYSKORTIN KÄYTTÖ
Asiakkaalle lähetetään lasku kaksi kertaa kuukaudessa. Maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä. Ostolaskun liitteenä lähetetään ostoerittely. SEO-Yrityskortista ei peritä vuosimaksua. Mikäli laskua ei makseta viimeistään eräpäivänä ja maksu viivästyy, sitoutuu Asiakas maksamaan laskussa mainitun viivästyskoron sekä maksuhuomautuksista SEO:n ulkoisen laskutusyhtiön kulloisenkin käytännön mukaiset kulut.

SEO-Yrityskortin suurin kertaostos on 400 euroa tai asemakohtaisesti asennettu määrä. Asiakkaalle myönnettyjen korttien ostomäärä ei kuitenkaan saa ylittää myönnettyä luottorajaa. Asiakas vastaa siitä, että kokonaisluottorajaa ei ylitetä. SEO voi muuttaa kertaostorajoitusta ilmoittamalla siitä etukäteen Asiakkaalle. Ilmoitus katsotaan asiakkaan tietoon saatetuksi, kun se on toimitettu kirjeitse, faksilla tai sähköpostilla Asiakkaan yhteyshenkilöksi ilmoitetun henkilön tietoon.

Laskussa esiintyvästä virheestä Asiakkaan on huomautettava sille SEO-asemalle, jolta kyseinen ostos on tehty. SEO-jälleenmyyjät vastaavat ostetuista tuotteista ja palveluista. Huomautukset laskuista on tehtävä 8 päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

Sopimusehtojen mukaisesti eräännytetty ja edelleen maksamatta oleva luotto tai sen osa kaikkine kuluineen siirretään sopimuksen mukaisen eräännyttämistä seuraavan maksuajan jälkeen ilman eri ilmoitusta perittäväksi. Saatavan laiminlyönnistä voi seurata maksuhäiriömerkintä. Asiakas vastaa täysimääräisesti kaikista toimeksisaajan perintätoimista aiheutuvista kustannuksista siitä hetkestä lukien, kun perintää koskeva toimeksianto on annettu perintäyhtiölle.

4. OSTON HYVÄKSYMINEN JA TUNNUSLUKU
Asiakas vastaa kaikista Asiakkaalle myönnetyillä SEO-Yrityskorteilla tehdyistä ostoista. Ostoksen hyväksyminen tapahtuu SEO-jälleenmyyjän ostotosite allekirjoittamalla tai käyttämällä kortin PIN-koodia. Tunnusluku on kullakin kortilla erilainen. SEO-Yrityskortit ja niiden tunnusluvut on pidettävä erillään toisistaan. Mikäli tunnusluku joutuu ulkopuolisen tietoon tai sitä koskeva tieto varastetaan, Asiakas vastaa korteilla tehdyistä ostoista.

5. SEO-KORTIN KUOLETTAMINEN
SEO-Yrityskortin kadotessa tai vahingoittuessa ilmoitus on tehtävä numeroon (03) 883 0612 tai lähettämällä ilmoitus sähköpostilla osoitteeseen office@seo.fi. Asiakkaan vastuu kortilla tehdyistä ostoista lakkaa, kun tämä ilmoitus on tehty. Kortin uusimisesta peritään SEO:lle aiheutuneet uusimiskulut.

6. SEO-YRITYSKORTIN KÄYTÖN PÄÄTTYMINEN
Asiakkaan lopettaessa SEO-yrityskortin käytön kortti on palautettava SEO:n ilmoittamaan osoitteeseen. SEO:n peruuttaessa SEO-Yrityskortin kortti on palautettava kahtia leikattuna SEO:n ilmoittamaan osoitteeseen. Kortin peruuttamisen jälkeen kortin käyttö on kielletty. Sopimusrikkomuksen vuoksi peruutetun SEO-Yrityskortin käytön perusteella olevat SEO:n saamiset erääntyvät heti maksettavaksi.

SEO-Yrityskorttien katoamisilmoitukset arkisin klo 8-16 (03) 883 0612
tai lähettämällä ilmoitus sähköpostilla osoitteeseen office@seo.fi.

Olen tutustunut ylläoleviin sopimusehtoihin ja hyväksyn ne.

Sähköinen allekirjoitus: